"ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ประทับใจทางร้านในการตอบเมล์และจัดส่งสินค้ารวดเร็วมาก" จาก K.Supapan