"ได้รับของครบแล้ว ขอบคุณมากค่ะ สวยทุกอันเลย" จาก K.Pueng